Informace k zápisu 1/3 podílu na domech, kde byly provedeny nástavby, č.p. 146 – 151, k.ú. Smíchov, na základě jednání a stanoviska BD U Malvazinky k privatizaci dle zákona 72/94 Sb

19/09/2002

65.

Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty

Informace k zápisu 1/3 podílu na domech, kde byly provedeny nástavby,
č.p. 146 – 151, k.ú. Smíchov, na základě jednání a stanoviska BD U
Malvazinky k privatizaci dle zákona 72/94 Sb

Na základě smlouvy mezi MČ Prahou 5 a SBD občanů Prahy 4 ze dne
16.6.1993 je MČ Praha 5 povinná vypořádat majetkové vztahy převodem
1/3 podílu na domech čp. 146 – 151, k.ú. Smíchov, na BD U Malvazinky.

MČ Praha 5 jednala s BD U Malvazinky o jiném provedení zápisu, dle
zákona 72/94 Sb., formou privatizace po bytech

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. t r v á

– na usnesení RMČ ze dne 5.3.2002, č.usnesení 6/342/2002, s provedením
zápisu v Katastru nemovitostí na 1/3 podíl na domech č.p. 146- 151,
k.ú. Smíchov , na Bytové družstvo U Malvazinky na základě
“Osvědčení ve formě notářského zápisu.”

II. s c h v a l u j e

– vyřazení domů čp.  146 – 151, k.ú. Smíchov, ze seznamu domů
schválených ZMČ P5 k privatizaci

III. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


realizovat v Katastru nemovitostí návrh notářského zápisu na 1/3
podíl u domů s půdními vestavbami U Malvazinky , čp.  146 – 151, k.ú.
Smíchov
Termín: 19/9/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě