Informace k nabídce id. 1/2 domu čp. 1238, Na Václavce 20, vč. id. 1/2 stav. pozemku č. parc. 2141, k.ú. Smíchov, obci na základě předkupního práva § 140OZ od spoluvlastníka. Využití předkupního práva končí dnem 2.6.1996 – Z 13/6

10) Informace k nabídce id. 1/2 domu čp. 1238, Na Václavce 20, vč. id. 1/2 stav. pozemku č. parc. 2141, k.ú. Smíchov, obci na základě předkupního práva § 140OZ od spoluvlastníka. Využití předkupního práva končí dnem 2.6.1996 - Z 13/6
Z 13/10/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á Ing. A. Bělohlávkovi, starostovi 1. zajistit včasné projednání majetkových záležitostí prostřednictvím předsedů poslaneckých klubů. V případě důležitého materiálu svolat mimořádné OZ 2. při projednávání záležitostí (kde jsou prošlé termíny) v písemném materiálu uvést časovou posloupnost. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.