Grant Kultura kolem nás 2001, a dlouhodové granty v oblastech kultury pro r. 2001 – důvodová zpráva

Usnesením ZMČ č. Z 14/7/2000 byly vyhlášeny granty v oblasti kultury
na r. 2001 a dlouhodobé granty pro r. 2001 – 2002. Předkládáme návrh na
přidělení grantových darů a příspěvků.