Rozpočet na rok 2022

Zastupitelstvo městské části dne 21.prosince 2021 schválilo rozpočet na rok 2022.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se rozpočet trvale zveřejní na internetových stránkách městské části.

V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 141.

Přílohy ke stažení