Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2019

Zastupitelstvo městské části 23. června 2020 schválilo Závěrečný účet městské části za rok 2019.

V souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se úplné znění Závěrečného účtu trvale zveřejní na internetových stránkách městské části (k dispozici v přílohách níže).

Závěrečný účet v listinné podobě je k dispozici v budově úřadu městské části Štefánikova 13, 15; v sekretariátu odboru ekonomického, 1. patro, kancelář č. 141.

Přílohy ke stažení