Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2018

Závěrečný účet městské části za rok 2019

Zastupitelstvo městské části bude 23. června 2020 projednávat Závěrečný účet městské části za rok 2019.

V souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se úplné znění Závěrečného účtu zveřejňuje na internetových stránkách městské části.

Závěrečný účet bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 23. června 2020 od 9 hodin ve velké zasedací síni č. 614 v budově Úřadu MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro.

Občané mohou uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu písemně ve lhůtě do 22. června nebo ústně na zasedání Zastupitelstva.

 

Přílohy ke stažení