Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2018

Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2018 schválilo zastupitelstvo městské části 28. května 2019 usnesením č. 4/4/2019. V souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se závěrečný účet zveřejňuje na internetových stránkách městské části. V listinné podobě je závěrečný účet k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 za rok 2018

 

Přílohy ke stažení