Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2021

Zastupitelstvo městské části usnesením č. 14/8/2020 dne 15. prosince schválilo rozpočtové provizorium městské části na rok 2021.

Městská část bude v období rozpočtového provizoria hospodařit s objemy příjmů, výdajů a ve zdaňované činnosti podle tabulek č. 1 až 3 a za dodržení Pravidel rozpočtového provizoria uvedené v příloze č. 1 citovaného usnesení.

Pravidla rozpočtového provizoria a tabulky č. 1 až 3 se zveřejňují na internetových stránkách městské části a v listinné podobě jsou k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15, 1. patro, dveře č. 141.

Přílohy ke stažení