Rozpočet městské části na rok 2017

Rozpočet městské části Praha 5 a rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem městské části dne 16.02.2017 usnesením č. 16/2/2017. V elektronické podobě je k dispozici v souborech níže, do listinné podoby rozpočtu a rozpočtového výhledu lze nahlédnout v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15; I. patro, kancelář č. 140.

Přílohy ke stažení