Rozpočtová opatření v roce 2018

Rozpočtová opatření v roce 2018 v listinné podobě jsou k nahlédnutí na odboru ekonomickém, Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 143.

Úpravy finančního plánu v roce 2018 v listinné podobě jsou k nahlédnutí na odboru ekonomickém, Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 132.

Přílohy ke stažení