Rozpočet na rok 2021

Podle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se zveřejňuje návrh rozpočtu na úřední desce v listinné podobě ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahu na elektronické úřední desce a na internetových stránkách městské části v sekci Ekonomika městské části, adresář Příprava rozpočtu na rok 2021. V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15; 1. patro, kancelář č. 141.

Zastupitelstvo městské části bude návrh rozpočtu projednávat 26. ledna 2021 od 9.00 hodin v zasedacím sále zastupitelstva Štefánikova 13, 15; 6. patro.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části uplatnit písemně ve lhůtě doručení do 15.00 hodin dne 25. ledna 2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Ing. Zdeněk Pechar
Vedoucí odboru ekonomického

Přílohy ke stažení