Příprava rozpočtu na rok 2018

Předán požadavek na zařazení do plánu investic hlavního města (08.08.2017)

Radou městské části byl schválen požadavek na zařazení vybraných investičních akcí do plánu investic hlavního města. Celková částka činí 224 mil. korun.

Rozpočet 2018 – začínáme (29.06.2017)

Správci podkapitol rozpočtu obdrželi pokyny pro přípravu rozpočtu. Při vypracování návrhů se budeme řídit rozpočtovým výhledem a předpokládaným objemem příjmů. Termín pro vyhotovení návrhů je stanoven na 31. srpna.

Příprava rozpočtu na rok 2018 (30.05.2017)

S dokončováním závěrečného účtu městské části za rok 2016 byly zahájeny práce na přípravě rozpočtu roku 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky.

Předpokládáme tento časový průběh přípravy rozpočtu:

  • Stanovení celkového objemu příjmů a výdajů, orientační rámec pro správce podkapitol rozpočtu –> do 20. června
  • Projednání zásad pro přípravu rozpočtu radou městské části –> 21. června
  • Vydání pokynů pro přípravu podkladů správcům podkapitol rozpočtu –> do 30. června
  • Zpracování a předložení návrhů správců podkapitol rozpočtu –> do 1. září
  • Kontrola a sumarizace návrhů podkapitol –> do 3. října
  • Projednávání návrhů v orgánech městské části –> do 30. listopadu
  • Projednání a schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu zastupitelstvem městské části –> 19. prosince 2017

Zdeněk Pechar, vedoucí odboru ekonomického