Archiv závěrečných účtů

Závěrečný účet předchozího roku v listinné podobě je k dispozici v sekretariátu odboru ekonomického Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Zdeněk Pechar, vedoucí odboru ekonomického