Dům čp. 513, Musílkova 31, k.ú. Košíře – Z 28/25

23/06/1998

18) Dům čp. 513, Musílkova 31, k.ú. Košíře - Z 28/25
Z 28/15/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í 1. s prodejem domu čp. 513, Musílkova 31, se stav. pozemkem parc. č. 582, a zahrady parc. č. 583 k.ú. Košíře, právnické osobě sestavené z oprávněných nájemců bytů "dle zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP"schválených ZHMP č. 23/6 ze dne 17.12.1992 v platném znění, s věcným břemenem předkupního práva pro obec na dobu 10-ti let 2. s prodejní cenou se slevou 10% oproti znaleckému posudku, prodejní cena: 2,948.277,-Kč první splátka: 737.069,-Kč doba splácení: 5 let II. u k l á d á dr. M. Škaloudovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace prodeje Termín: průběžně Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě