Doručení VV – Václav Zahradník

06/01/2009

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Václav Zahradník

                                                           U Nikolajky 1133/25, Praha 5

 

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U14726/2009/Bor – Oznámení o zahájení řízení podle  ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění p.p., určené:

 

Václav Zahradník

U Nikolajky 1133/25,

150 00  Praha 5

IČ: 61074942

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4. 2. patro, č. dveří  222, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost  považuje za doručenou.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Josef Bláha

                                                                                              vedoucí odboru

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě