Doplnění “Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty”

22/02/2001

12.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění "Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 - 3 byty"
Z důvodu opakovaných nedohod mezi oprávněnými nájemci bytů a nebytových prostor
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e doplnění "Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 - 3 byty" článek II za odstavec č. 3 vložit nový odstavec č. 4: V případě nesouhlasu nájemců s usnesením RMČ o stanovení podílů a jejich nepřistoupení ke koupi, bude prodej uskutečněn podle "Statutu" hl. m. Prahy
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty uvést platnost tohoto doplnění dnem schválení ZMČ Termín: 22/02/2001
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Doplnění zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Doplnění “Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
doplnění “Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty”
článek II za odstavec č. 3 vložit nový odstavec č. 4:
V případě nesouhlasu nájemců s usnesením RMČ o stanovení podílů a
jejich nepřistoupení ke koupi, bude prodej uskutečněn podle
“Statutu” hl. m. Prahy

II. u k l á d á
ing. P. Horákovi, zást. starosty
uvést platnost tohoto doplnění dnem schválení ZMČ
Termín: 22/02/2001

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě