Doplnění zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty – důvodová zpráva

Z důvodu opakovaných nedohod mezi oprávněnými nájemci bytů a
nebytových prostor