Doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k privatizaci o zastavěné a související pozemky parcelní čísla pozemků ze seznamu domů schválených na 12. zasedání OZ Praha 5 konaném dne 21. 9. 2000 č. u. Z 12/5/2000 a dne 14. 12. 2000 na 14. zasedání ZMČ Praha 5 č. u. Z 14/19/2000

22/02/2001

9.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k privatizaci o zastavěné a související pozemky parcelní čísla pozemků ze seznamu domů schválených na 12. zasedání OZ Praha 5 konaném dne 21. 9. 2000 č. u. Z 12/5/2000 a dne 14. 12. 2000 na 14. zasedání ZMČ Praha 5 č. u. Z 14/19/2000
Záměr prodeje domů se 4 a více byty privatizovaných dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m .Prahy - MČ Praha 5" doplněný o parcelní čísla zastavěných a souvisejících pozemků
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k privatizaci o parcelní čísla zastavěných a souvisejích pozemků ze seznamu domů schválených na 12. zasedání OZ Praha 5 konaném dne 21. 9. 2000 č. u. Z 12/5/2000
2. doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k privatizaci o parcelní čísla zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu domů schválených na 14. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 14. 12. 2000 č. u. Z 14/19/2000
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty zajistit doplnění a zveřejnění záměru prodeje domů se 4 a více byty privatizovaných dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy - MČ Praha 5" o parcelní čísla zastavěných a souvisejících pozemků Termín: 01/03/2001
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě