Doplnění záměru pordeje byt. domů se 4 a více byty ze seznamu domů schválených č.u. 12/5/00 a 14/19/00 – důvodová zpráva

22/02/2001

Záměr prodeje domů se 4 a více byty privatizovaných dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m .Prahy – MČ
Praha 5″ doplněný o parcelní čísla zastavěných a souvisejících pozemků

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě