Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 23.5.2002, č. Z  28/17/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 608, 609, Pražského, č.o. 21 a  23, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky parc.č.1020/66, 1020/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

45.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 23.5.2002, č.
Z  28/17/2002 – Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 608, 609,
Pražského, č.o. 21 a 23, k.ú. Hlubočepy, s pozemky
parc.č.1020/66, 1020/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 23.5.2002, č.
Z 28/17/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 608, 609,
Pražského, č.o. 21 a  23, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky
parc.č.1020/66, 1020/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 23.5.2002, č.
Z 28/17/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 608, 609,
Pražského, č.o. 21 a  23, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky
parc.č.1020/66, 1020/65, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 608/16

Velikost podílu včetně pozemků: 317/28110

Velikost bytu : 1+1, 31,70 m2

Kupující: Kamil Veselý

Za cenu: 139.710,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 608/16 v bytovém
domě č.p. 608 a 609, Pražského, č.o. 21 a 23, k.ú. Hlubočepy,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných
podílů oprávněnému nájemci bytu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě