Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.3.2002, č. Z 26/30/2002, Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 649 a 650, Renoirova, č.o. 10 a 12, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/2 a  1020/3, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

19/09/2002

40.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.3.2002, č.
Z 26/30/2002, Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 649 a 650,
Renoirova, č.o. 10 a 12, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/2
a 1020/3, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.3.2002, č.
Z 26/30/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 649 a 650,
Renoirova, č.o. 10 a 12, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/2
a 1020/3, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …,” dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.3.2002, č.
Z 26/30/2002, Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 649 a 650,
Renoirova, č.o. 10 a 12, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/2
a 1020/3, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …,” dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo: 650/03

Velikost podílu včetně pozemků: 904/27522

Velikost bytu : 4+1 90,40m2

Kupující: Antonín Prix a Lenka Prixová

Za cenu: 434 720,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 650/03 v bytovém
domě č.p. 649 a 650, Renoirova, č.o. 10 a 12, k.ú. Hlubočepy, a
to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných
podílů oprávněnému nájemci bytu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě