Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č. Z 25/29/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 635 a 636, Pražského, č.o. 36 a  34, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.1020/28 a  1020/27 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

19/09/2002

41.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č.
Z 25/29/2002 Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 635 a 636,
Pražského, č.o. 36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem
parc.č.1020/28 a 1020/27 dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č.
Z 25/29/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 635 a 636,
Pražského, č.o. 36 a  34, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem
parc.č.1020/28 a  1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů…”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č.u.
Z 25/29/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 635 a 636,
Pražského, č.o. 36 a  34, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem
parc.č.1020/28 a  1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů…”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

1/3 Byt.jednotky č.: 635/20 – Ladislav Štorek

Za cenu: 110.760,00

1/3 Byt.jednotky č.: 635/20 – Martin Štorek

Za cenu: 110.760,00

1/3 Byt.jednotky č.: 635/20 – Petr Štorek

Za cenu: 110.760,00

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29366

Velikost bytu : 3+1, 69,00 m2

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 635/20 v bytovém
domě č.p. 635 a 636, Pražského, č.o. 36 a 34, k.ú. Hlubočepy, a
to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných
podílů oprávněnému nájemci bytu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě