Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.02, č. Z25/25/2002 Praha 5-Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 781 a 782, Krškova č.o. 19 a 17, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.942/5 a 942/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

19/09/2002

44.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.02, č. Z25/25/2002
Praha 5-Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 781 a 782, Krškova
č.o. 19 a 17, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.942/5 a 942/6,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č. Z25/25/2002
– Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 781 a 782, Krškova č.o. 19 a
17, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č. 942/5 a 942/6, dle “Zásad
prodeje bytových domů se  čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 21.2.2002, č.
Z 25/25/2002 Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 781 a 782,
Krškova č.o. 19 a 17, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č. 942/5 a
942/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 782/06

Velikost podílu včetně pozemků: 690/21844

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Miloslav Maxa

Za cenu: 333.100,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 782/06 v bytovém
domě č.p. 781 a 782, Krškova č.o. 19 a 17, k.ú. Hlubočepy,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných
podílů oprávněnému nájemci bytu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě