Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č. Z 27/31/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 610 a 611, Pražského, č.o. 25 a 27, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

19/09/2002

43.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č. Z 27/31/2002
Prodej bytového domu 2 bloku č.p. 610 a 611, Pražského, č.o.
25 a 27, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č. Z 27/31/2002
– Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 610 a 611, Pražského, č.o.
25 a 27, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/64, 1020/63, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.4.2002, č.
Z 27/31/2002 – Prodej bytového domu – 2 bloku č.p. 610 a 611,
Pražského, č.o. 25 a  27, k.ú. Hlubočepy, s  pozemky
parc.č.1020/64, 1020/63, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 611/17

Velikost podílu včetně pozemků: 856/28213

Velikost bytu : 4+1, 85,60 m2

Kupující: Irena Holečková a Miloslav Holeček

Za cenu: 373.820,00

Byt.jednotka č.: 611/21

Velikost podílu včetně pozemků: 624/28213

Velikost bytu : 3+1, 62,40 m2

Kupující: Ivana Králová

Za cenu: 268.710,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 611/17 a  611/21 v
bytovém domě č.p. 610 a  611, Pražského, č.o. 25 a 27, k.ú.
Hlubočepy, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …,” dle
příslušných podílů oprávněnému nájemci bytu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě