Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze dne 21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

20/06/2002

8.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze dne
21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského
č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze dne
21.2.2002-Prodej bytového-2 bloku č.p.635 a  636, Pražského
č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle příslušných
podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 ze dne
21.2.2002-Prodej bytového-2 bloku č.p.635 a  636, Pražského
č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb..”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo: 635/01

Velikost podílu včetně pozemků: 803/29366

Velikost bytu : 4+1 80,30 m2

Kupující: Jiří Širl a Hana Širlová

Za cenu: 386 700,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636,
Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28
a 1020/27, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”
Termín: 04/07/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/29/2002 ze dne 21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636 Pražského č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

21/03/2002

35.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/29/2002 ze dne
21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636 Pražského
č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č.  72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/29/2002 ze dne
21.2.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636 Pražského
č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 – č.u. Z 25/29/2002 ze dne
21.2.2002 – Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635 a 636, Pražského
č.o.36 a 34, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:636/09

Velikost podílu včetně pozemků: 717/29366

Velikost bytu : 3+1 71,70m2

Kupující: JUDr.Emil Anděl a Jindřiška Andělová

Za cenu: 345 280,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA o doplnění prodeje bytové jednotky č.636/09 v bytovém
domu-2 bloku č č.p.635 a 636 Pražského č.o.36 a 34,
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/28 a 1020/27, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb…” oprávněným nájemcům bytů
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě