Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.635, 636, Pražského č.o.36,34, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/28, 1020/27, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002

34.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 -Prodej
bytového domu-2 bloku č.p.635, 636, Pražského č.o.36,34,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/28, 1020/27, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 -Prodej bytového
domu-2 bloku č.p. 635, 636, Pražského č.o. 36, 34, k.ú.Hlubočepy,
s  pozemky parc.č. 1020/28, 1020/27 dle “Zásad prodeje bytových
domů se  čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům
bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 25/29/2002 – Prodej
bytového domu -2 bloku č.p. 635, 636, Pražského č.o. 36, 34,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/28, 1020/27, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 635/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29366

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Josef Hörl

Za cenu: 332.280,00

Byt.jednotka č.: 635/14

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29366

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jaromír Rain a Vlasta Rainová

Za cenu: 332.280,00

Byt.jednotka č.: 635/23

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29366

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Tomáš Kůs a Monika Kůsová

Za cenu: 330.030,00

Byt.jednotka č.: 636/23

Velikost podílu včetně pozemků: 781/29366

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: Rostislav Grebeň a Miluše Grebeňová

Za cenu: 345.770,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytových jednotek v bytovém domě č.p.
635, 636, Pražského č.o.36, 34, k.ú.Hlubočepy, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů oprávněným
nájemcům bytů
Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě