Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/22/2002 ze dne 21.2.2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.629, Dreyerova č.o.29 s pozemkem parc.č.1020/34 a Pražského 630 č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

37.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/22/2002 ze dne 21.2.2002
-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.629, Dreyerova č.o.29 s pozemkem
parc.č.1020/34 a Pražského 630 č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem
parc.č.1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/22/2002 ze dne 21.2.2002
-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.629, Dreyerova č.o.29 s pozemkem
parc.č.1020/34 a Pražského 630 č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem
parc.č.1020/33

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 25/22/2002 ze dne 21.2.2002
-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.629, Dreyerova č.o.29 s pozemkem
parc.č.1020/34 a Pražského 630 č.o.31, k.ú.Hlubočepy, s pozemkem
parc.č.1020/33, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č. 72/1994 Sb…”

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt.jednotka č.: 630/08

Velikost podílu včetně pozemků: 904/27556

Velikost bytu : 4+1 90,40 m2

Kupující: RSDr. Miloš Chaloupecký a Miroslava Chaloupecká

Za cenu: 426 030,00

3. udělení slevy ve výši 20% dle Zásad .. čl. 7 odst. 4 a 5 z
důvodu splnění podmínky o odkoupení všech nabídnutých bytů v domě.

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
schválení doplnění prodeje bytové jednotky č.  630/08 v bytovém domě
Pražského 630 č.o.31, k.ú.Hlubočepy, dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”

oprávněným nájemcům bytu
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě