Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze dne 24.1.2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002

27.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze dne 24.1.2002
-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova
č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z  24/30/2002 ze dne
24.1.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova
č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze dne
24.1.2002 -Prodej bytového domu -2 bloku č.p.641,642, Dreyerova
č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na společných částech domu a podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 642/02

Velikost podílu včetně pozemků: 69/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jitka Voráčková a JUDr. Vladimír Voráček

Za cenu: 334 250,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 642/02 v bytovém
domě č.p.641,642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, oprávněným nájemcům bytu
Termín: 07/06/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642,Dreyerova č.o.15,17,k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002

34.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu-2 bloku č.p.641, 642,Dreyerova č.o.15,17,k.ú. Hlubočepy,
s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21 dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
…”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 -Prodej bytového
domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s
pozemky parc.č.1020/22, 1020/21

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 – Prodej
bytového domu -2 bloku č.p.641,642, Dreyerova č.o.15,17,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21 dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

2.  prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 641/19

Velikost podílu včetně pozemků: 439/28452

Velikost bytu : 2+1 43,90 m2

Kupující: Marie Vlachynská

Za cenu: 210 460,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA –
prodej bytové jednotky č.  641/19 v bytovém domě č.p.641,642,
Dreyerova č.o.15,17, parc.č. 1020/21,22, k.ú. Hlubočepy, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb…”, oprávněné nájemkyni bytu

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě