Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/30/2002 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002

36.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/30/2002 -Prodej
bytového domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 -Prodej bytového
domu-2 bloku č.p.641, 642, Dreyerova č.o.15,17,k.ú.Hlubočepy, s
pozemky parc.č.1020/22, 1020/21,dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů…”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/30/2002 Prodej
bytového domu -2 bloku č.p.641,642, Dreyerova č.o.15,17,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/22, 1020/21, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty, podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 641/03

Velikost podílu včetně pozemků: 690/28452

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Jaroslava Dragounová

Za cenu: 336.500,00

Byt.jednotka č.: 642/01

Velikost podílu včetně pozemků: 803/28452

Velikost bytu: 4+1 80,30 m2
Kupující: Jiří Hadrava a Jaroslava Hadravová

Za cenu: 391.610,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 641/03 a 642/01 v
bytovém domě č.p.641,642, Dreyerova č.o.15,17, k.ú.Hlubočepy,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných
podílů oprávněnéným nájemcům bytů

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě