Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/29/2002 – Prodej bytového domu-2 bloku č.p.639, 640, Dreyerova č.o.11,13, k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24, 1020/23, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002

37.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/29/2002 – Prodej
bytového domu-2 bloku č.p.639, 640, Dreyerova č.o.11,13,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24, 1020/23, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/29/2002 -Prodej bytového
domu-2 bloku č.p. 639, 640, Dreyerova č.o.11, 13, k.ú.Hlubočepy,
s  pozemky parc.č.1020/24, 1020/23, dle “Zásad prodeje bytových
domů se  čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …,” dle příslušných podílů oprávněným nájemcům
bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/29/2002 – Prodej
bytového domu -2 bloku č.p.639,640, Dreyerova č.o.11, 13,
k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/24, 1020/23, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na společných částech domu a podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 639/20

Velikost podílu včetně pozemků: 718/29258

Velikost bytu : 3+1 71,80 m2

Kupující: ing. Bohumír Páleník a Klára Páleníková

Za cenu: 343.570,00

Byt.jednotka č.: 640/13

Velikost podílu včetně pozemků: 690/29258

Velikost bytu : 3+1 69,00 m2

Kupující: Eva Fifaldová

Za cenu: 332.420,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 639/20 a 640/13 v
bytovém domě č.p. 639, 640, Dreyerova č.o.11, 13, k.ú.Hlubočepy,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě