Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002- Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

22/05/2003

23.

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002-
Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002-
Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 24/25/2002 ze dne 24.1.2002-
Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
…, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů bez splátek

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových
jednotek, podílu na  společných částech domu a podílu na výše
uvedených pozemcích, bez splátek takto:

Byt. jednotka číslo:1074/8

Velikost podílu včetně pozemků: 1273/19041

Velikost bytu : 3+1 127,3 m2

Kupující: Maya Zhera Kvetny

Za cenu: 709 960,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA o doplnění usnesení ZMČ č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002
– prodej bytové jednotky 1074/8 bytového domu č.p.1074 Zborovská
č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163

Termín: 13/06/2003

Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002- Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc. č. 163, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

17/04/2003

12.

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty
Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002-
Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc. č. 163, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002-
Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.163,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů…”,
dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.Z 24/25/2002 ze dne
24.1.2002- Prodej bytového domu č.p.1074 Zborovská č.o.30,
k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163, dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům
bytů bez splátek

2. prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových
jednotek, podílu na  společných částech domu a podílu na výše
uvedených pozemcích, bez splátek takto:

Byt. jednotka číslo:1074/3

Velikost podílu včetně pozemků: 885/19041

Velikost bytu : 3+1 88,5 m2

Kupující: Wojnarová Danuše

Za cenu: 483 670,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
schválení prodeje bytové jednotky 1074/3 bytového domu č.p.1074
Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163

Termín: 09/05/2003

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002 -Prodej bytového domu č.p.1074, Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002

28.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/25/2002 ze dne 24.1.2002
-Prodej bytového domu č.p.1074, Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.163,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Prodej bytového domu č.p.1074, Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s
pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/25/2002 ze dne
24.1.2002Prodej bytového domu č.p.1074, Zborovská č.o.30,
k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163 dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů…”,dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo: 1074/15

Velikost podílu včetně pozemků: 1512/19041

Velikost bytu : 4+1 151,20m2

Kupující: Jirkovský Zdeněk

Za cenu: 811 850

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – prodej bytové jednotky č. 1074/15 v bytovém domě
č.p.1074, Zborovská č.o.30, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.163,
dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle
zákona č. 72/1994 Sb…”, oprávněnému nájemci bytu
Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě