Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/24/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p.414, Újezd č.o.13, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

23/05/2002

23.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/24/2002 ze dne
24.1.2002-Prodej bytového domu č.p.414, Újezd č.o.13, k.ú.Malá
Strana, s pozemkem parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 24/24/2002 ze dne
24.1.2002-Prodej bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13,k.ú.Malá
Strana, s  pozemkem parc.č.900 dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplněním usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/24/2002 ze dne
24.1.2002 -Prodej bytového domu č.p.414, Újezd č.o.13, k.ú.Malá
Strana, s  pozemkem parc.č.900,dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”, dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2.  prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na  společných částech domu a  podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:414/01

Velikost podílu včetně pozemků: 312/12345

Velikost bytu : 1+0 31,20 m2

Kupující: Fialová Stanislava a Fiala Stanislav

Za cenu: 139 930,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení doplnění prodeje bytové jednotky č.414/01
v domě č.p.414,Újezd č.o.13,k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více

byty podle zákona č. 72/1994 Sb…”, oprávněným nájemcům bytu
Termín: 07/06/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/24/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

33.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/24/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu č.p.414 Újezd č.o.13, k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/24/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu Újezd č.o.13 k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.900, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/24/2002 ze dne
24.1.2002-Prodej bytového domu Újezd č.o.13, k.ú.Malá Strana, s
pozemkem parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt. jednotka číslo:414/4

Velikost podílu včetně pozemků: 919/12345

Velikost bytu : 3+1 91,90m2

Kupující: Bolomská Jiřina, Dlouhá Jiřina a Dlouhý Vladimír

Za cenu: 417 710,00

Byt. jednotka číslo:414/9

Velikost podílu včetně pozemků: 933/12345

Velikost bytu : 3+1 93,30m2

Kupující: Komrska Igor a Komrsková Olga

Za cenu: 424 080,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
doplnění prodeje bytové jednotky č.414/4 a 414/9 v domě Újezd č.o.13,
k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.900, dle “Zásad prodeje bytových
domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb…” oprávněným
nájemcům bytů
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě