Doplnění usnesení ZMČ Praha 5, č. Z 24/23/2002 -Prodej bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2903, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002

33.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5, č. Z 24/23/2002 -Prodej
bytového domu č.p.1720 Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov,
s pozemkem parc.č.2903, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 24/23/2002 – Prodej bytového
domu č.p. 1720, Stroupežnického č.o.3, k.ú. Smíchov, s pozemkem
parc.č.2903, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/23/2002 – Prodej bytového
domu č.p.1720, Stroupežnického č.o.3, k.ú. Smíchov, s pozemkem
parc.č.2903, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”,dle příslušných
podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na společných částech domu a podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 1720/15

Velikost podílu včetně pozemků: 447/8239

Velikost bytu : 1+1 44,70 m2

Kupující: Šilhanová Zdeňka a Šilhan Stanislav

Za cenu: 143.330,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA -o schválení prodeje bytové jednotky č. 1720/15 v bytovém
domě č.p.1720, Stroupežnického č.o.3, k.ú.Smíchov, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněnému nájemci bytu

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě