Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/03/2002

34.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.896

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002
-Prodej bytového domu č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s
pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”, dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podíl
na společných částech domu a podíl na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt. jednotka číslo: 596/10

Velikost podílu včetně pozemků: 1006/13152

Velikost bytu: 3+1 100,60 m2

Kupující: Soukupová Lenka a Soukup Ctirad

Za cenu: 818 340

Byt. jednotka číslo: 596/6

Velikost podílu včetně pozemků: 589/13152

Velikost bytu: 2+kk 58,90 m2

Kupující: Květoňová Eva

Za cenu: 484 100,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
schválení prodeje bytové jednotky č.  596/6 a č.596/10 bytového domu
č.p. 596 Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, pozemkem parc.č.896 dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994
Sb.” oprávněným nájemcům bytů
Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty, podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

21/02/2002

26.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty,
podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002-Prodej
bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s pozemkem
parc.č.896

Zastupitelstva městské části Praha 5

I. s c h v a l u  j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 24/17/2002 ze dne 24.1.2002
-Prodej bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá Strana, s
pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty, podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu
na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez
splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3
let takto:

Byt. jednotka číslo: 596/11

Velikost podílu včetně pozemků: 972/13152

Velikost bytu: 3+1 97,20m2

Kupující: Branbergerová Jana a Branberger Robert

Za cenu: 804 850

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ realitní kanceláře SEVER a CENTRA – prodej
bytové jednotky č.596/11 bytového domu č.p. 596, Újezd č.o.9, k.ú.Malá
Strana, s pozemkem parc.č.896, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb…”, oprávněným
nájemcům bytů

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě