Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/8/2001 – Prodej bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú. Malá Strana, s pozemky parc.č.881 a 882, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

18/04/2002

35.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/8/2001 – Prodej
bytového domu č.p.581 Mělnická č.o.11, k.ú. Malá Strana,
s pozemky parc.č.881 a 882, dle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů …”

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/8/2001 – Prodej bytového
domu č.p. 581, Mělnická č.o.11, k.ú. Malá Strana, s pozemky
parc.č.881 a  882, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”,
dle příslušných podílů oprávněnemu nájemci bytu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 23/8/2001 – Prodej bytového
domu č.p.581, Mělnická č.o.11, k.ú. Malá Strana, s pozemky
parc.č.881 a 882, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”, dle
příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podíl na společných částech domu a podíl na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt.jednotka č.: 581/8

Velikost podílu včetně pozemků: 933/11129

Velikost bytu : 3+1 93,30 m2

Kupující: Haller Zdeněk

Za cenu: 473.780,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytové jednotky č. 581/8 v bytovém
domě č.p.581, Mělnická č.o.11, k.ú. Malá Strana, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”,dle příslušných podílů
oprávněnému nájemci bytu

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě