Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/10/01 ze dne 13.12.2001-Prodej bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.463 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

26.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  Z 23/10/01 ze dne 13.12.2001-Prodej
bytového domu č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, se zastav.
pozemkem parc.č.463 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení o  jméno dalšího kupujícího, tj. oprávněného
nájemce bytové jednotky

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení o jméno dalšího kupujícího, tj. oprávněného
nájemce bytové jednotky Vrázova č.o. 7, č.p. 2243

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Byt. jednotka číslo:2243/8

Velikost podílu včetně pozemků: 734/12569

Velikost bytu : 2+1 73,40m2

Kupující: Kondělka Jiří a Kondělková Marijana

Za cenu: 260 360

byt. jednotka číslo:2243/12

velikost podílu včetně pozemků: 962/12569

Velikost bytu : 3+1 96,20 m2

Kupující: Formanová Marie

Za cenu: 342 600,00

3. slevu ve  výši 10% dle “Zásad ..” čl. 7 odst. 4 a 5 z důvodu
splnění podmínky o  odkoupení všech nabídnutých bytů v domě

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA
a realizovat prodej bytové jednotky č. 2243/12 v bytovém domě
č.p.2243 Vrázova č.o.7, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem
parc.č.463 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a
více byty podle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů..”, dle
příslušných podílů oprávněnému nájemci bytu
Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě