Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.  usn. Z 22/22/2001 ze dne 15.11.2001 – prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2192 a parc.č.2193 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

17.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. usn. Z 22/22/2001 ze dne 15.11.2001 - prodej bytového domu č.p.909 Na Skalce č.o.11, k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2192 a parc.č.2193 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Doplnění usnesení o jméno dalšího kupujícího bytové jednotky v domě z řad oprávněných nájemců
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. doplnění usnesení o jméno dalšího kupujícího bytové jednotky v domě z řad oprávněných nájemců 2. prodej bytové jednotky oprávěnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
byt. jednotka číslo:909/7 Velikost podílu včetně pozemků: 793/7436 Velikost bytu: 2+1 79,30 m2 Kupující: Ditmar Egon a Ditmar Pavel Za cenu: 242 710,00
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej bytové jednotky číslo909/7 z domu č.p.909 Na Skalce č.o.11 k.ú.Smíchov, s pozemkem parc.č.2192 a parc.č.2193 Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě