Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.usn. 22/24/2001 ze dne 15.11.2001 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 651, 652 Renoirova (Chaplinovo nám.) 14(2), 16(5), k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/4, 1020/5 a to dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

13/12/2001

18.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.usn. 22/24/2001 ze dne 15.11.2001 -Prodej bytového domu-2 bloku č.p. 651, 652 Renoirova (Chaplinovo nám.) 14(2), 16(5), k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/4, 1020/5 a to dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ..."
Doplnění usnesení o jména dalších kupujících bytových jednotek v domě z řad oprávněných nájemců
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. doplnění usnesení o jména dalších kupujících bytových jednotek v domě z řad oprávněných nájemců
2. prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:
byt. jednotka číslo:651/08 Velikost podílu včetně pozemků: 856/27522 Velikost bytu : 4+1 85,60 m2 Kupující: Ivana Kohoutová a Jiří Kohout Za cenu: 410 100,00
byt. jednotka číslo:651/12 Velikost podílu včetně pozemků: 856/27522 Velikost bytu : 4+1 85,60m2 Kupující: Helena Vitoulová Za cenu:409 540,00
byt. jednotka číslo:652/01 Velikost podílu včetně pozemků: 585/27522 Velikost bytu : 2+1 58,50m2 Kupující: Petr Choutka a Ivana Choutková Za cenu:280 270,00
3.slevu ve výši 20% dle "Zásad ..." čl. 7 odst. 5 z důvodu splnění podmínky o odkoupení všech nabídnutých bytů v domě.
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ realitní kanceláře SEVER, CENTRA a RAK a realizovat prodej bytového domu-2 bloku č.p. 651, 652 Renoirova (Chaplin. nám.) č.o.14(2),16(5), k.ú.Hlubočepy, s pozemky parc.č.1020/4,1020/5 dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty a podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ...",dle příslušných podílů oprávněným nájemcům bytů Termín: 30/01/2002
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě