Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 23/14/01 ze dne 13.12.01-Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2142,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

24/01/2002

6.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č.u. Z 23/14/01 ze dne
13.12.01-Prodej bytového domu č.p.1789 Na Václavce č.o.22,
k.ú.Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2142,dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů …”

Doplnění usnesení o  jméno dalšího kupujícího tj. oprávněného
nájemce bytové jednotky

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. doplnění usnesení o jméno dalšího kupujícího tj.oprávněného
nájemce bytové jednotky Na Václavce č.o. 22, č.p. 1789, P5

2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky,
podílu na  společných částech domu a podílu na výše uvedených
pozemcích, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

byt. jednotka číslo:1789/5

velikost podílu včetně pozemků: 536/8487

Velikost bytu : 1+1 53,60 m2

Kupující: JUDr. Matějka Viktor

Za cenu: 200 200,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytové jednotky č.  1789/5 v bytovém domě č.p.1789
Na Václavce č.o.22, k.ú.Smíchov, se zastav.pozemkem parc.č.2142, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty podle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů…”, dle příslušných podílů,
oprávněnému nájemci bytu

Termín: 25/02/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě