Doplnění usnesení 7. OZ o jména kupujících, prodej byt. domu čp. 214. U Šalamounky 15

22/06/2000

32.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Doplnění usnesení 7. OZ konaného dne 2. 12. 1999 pod.č. Z 7/17/99
o jména kupujících.
Prodej bytového domu čp. 214, U Šalamounky 15, se stav. pozemkem
parc. č. 1479/43, k. ú. Košíře

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. d o p l ň u j e
usnesení OZ ze dne 2. 12. 1999 č. Z 7/17/99 o jména kupujících:
MUDr. Vaněčková Monika id. 34/100
Třešňáková Eva id. 41/100
Mašek Oldřich id. 25/100

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě