Doplnění stálé návrhové komise – ústně

3) Doplnění stálé návrhové komise - ústně
Z 26/3/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplnění stálé návrhové komise o prof. dr. Bedřicha Šestáka, DrSc. Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.