Doplnění návrhové komise

2) Doplnění návrhové komise
Z 28/2/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplnění návrhové komise o dr. B. Karpetovou, místo dr. J. Hlavsové. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.