Doplnění návrhové komise

23/06/1998

2) Doplnění návrhové komise
Z 28/2/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplnění návrhové komise o dr. B. Karpetovou, místo dr. J. Hlavsové. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě