Doplnění mandátové komise (pouze pro dnešní jednání) z důvodu kandidatury dr. J. Hlavsové na funkci zást. starosty

08/04/1997

5) Doplnění mandátové komise (pouze pro dnešní jednání) z důvodu kandidatury dr. J. Hlavsové na funkci zást. starosty
Z 19/5/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplnění mandátové komise pro dnešní jednání o pí D. Karlíkovou. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě