Doplnění mandátové komise (pouze pro dnešní jednání) z důvodu kandidatury dr. J. Hlavsové na funkci zást. starosty

5) Doplnění mandátové komise (pouze pro dnešní jednání) z důvodu kandidatury dr. J. Hlavsové na funkci zást. starosty
Z 19/5/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplnění mandátové komise pro dnešní jednání o pí D. Karlíkovou. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.