Doplnění Jednacího řádu OZ P5

2) Doplnění Jednacího řádu OZ P5
Z 19/2/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e doplnění Jednacího řádu OZ P5 v § 9 o bod: "Právník úřadu má možnost v rámci technické poznámky upozornit na možný rozpor navrhovaného usnesení s Jednacím řádem OZ P5". Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.