Dodatek k usnesení OZ P5 10/18/2000 ze dne 20. 4. 2000 – základní koncepce přiznávání právní subjektivity základních a mateřských škol na území městské části Praha 5

14/12/2000

2.
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Dodatek k usnesení OZ P5 10/18/2000 ze dne 20. 4. 2000 - základní koncepce přiznávání právní subjektivity základních a mateřských škol na území městské části Praha 5
Změma názvu MŠ Naskové na MŠ Beníškové, sloučení ZŠ U Santošky l se ZŠ U Santošky 17 a MŠ U Santošky a přechod MŠ U Železničního mostu do právní subjektivity k 1. 1. 2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s o u h l a s í 1. s předloženým dodatkem přechodu škol do právní subjektivity 2. s udělením právní subjektivity k 1.1.2001 pro MŠ Beníškové, ZŠ U Santošky 1, MŠ U Železničního mostu
II. u k l á d á Mgr. Boubelíkové, radní realizovat schválený dodatek přechodu škol do právní subjektivity k 1. 1. 2001 Termín: 31/12/00
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě