Dodatečný zápis dětí do třídy MŠ Barrandov – Chaplinovo náměstí

Pokyny pro dodatečný zápis dětí narozených od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 do jedné třídy MŠ pro školní rok 2016/2017

1. Informace o zápisu dětí budou zveřejněny obvyklým způsobem na budově školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Barrandov.

2. Dne 7. 6. 2016 (úterý) od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. se zákonný zástupce dostaví do budovy MŠ Renoirova k vyzvednutí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Bude mu vydán evidenční list dítěte, přihláška dítěte a žádost o přijetí.

3. Zákonní zástupci vyplní přihlášku, evidenční list a žádost o přijetí hůlkovým písmem (veškeré údaje musí být čitelné). Evidenční list i přihláška musí obsahovat vyjádření dětského lékaře a záznam o povinném očkování dítěte. V případě kontraindikace je nutné písemné zdůvodnění dětského lékaře!!

4. Dne 13. 6. 2016 (pondělí) od 8:00 do 12:00 hod. se zákonný zástupce dostaví s dítětem do budovy MŠ Renoirova a odevzdají vedoucí učitelce MŠ řádně vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list a přihlášku. Budou seznámeni s registračním číslem dítěte. Zákonný zástupce na požádání předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

5. Všichni zákonní zástupci, kteří odevzdali žádost, přihlášku a evidenční list, se dostaví dne 21. 6. 2016 (úterý) od 10.00 do 12.00 hod. do budovy MŠ Renoirova, kde osobně převezmou „Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí„ dítěte do MŠ.

6. V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení ve dnech 16. 6. 2016 (čtvrtek) v době 14 – 15 hodin v kanceláři mateřské školy v Renoirově ulici.

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 23. 6. 2016 (čtvrtek) v době 14 – 15 hodin v kanceláři mateřské školy v Renoirově ulici.    

Kritéria přijetí:

  • věk dítěte,
  • místo trvalého bydliště dítěte na Barrandově, a to v době podání přihlášky, (při nenaplněnosti třídy bydliště v jiných částech MČ Prahy 5),
  • sourozenci žáků ZŠ a MŠ Barrandov,
  • řádné očkování dle očkovacího kalendáře,
  • převedení dítěte na tuhou stravu, dovednost používat lžíci a hrnek na pití,
  • samostatná chůze dítěte.