Dlouhodobé granty v oblasti kultury – r. 2003 2. Kolo

Dlouhodobé granty v oblasti kultury – r. 2003 2. Kolo
ŽADATEL ÚČEL ROZPOČET POŽADAVEK GRANT PŘIDĚLENO
    00,01,02
           
1. Jaro – taneč. folk. soubory dětí lidové a histor. tance 280.000 130.000 141.000 20.000
2. Sdružení Gabriel “Hudba jako prostředek komunikace 293.700 30.000 35.000 20.000
           
CELKEM         40.000