Dlouhodobé granty v oblasti kultury – r. 2003 2. Kolo

06/06/2003

Dlouhodobé granty v oblasti kultury – r. 2003 2. Kolo
ŽADATEL ÚČEL ROZPOČET POŽADAVEK GRANT PŘIDĚLENO
    00,01,02
           
1. Jaro – taneč. folk. soubory dětí lidové a histor. tance 280.000 130.000 141.000 20.000
2. Sdružení Gabriel “Hudba jako prostředek komunikace 293.700 30.000 35.000 20.000
           
CELKEM         40.000

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě