Dlouhodobé granty v oblasti kultury – r. 2003 – 1. Kolo


Dlouhodobé granty v oblasti kultury –  r. 2003 – 1. Kolo
ŽADATEL ÚČEL přiděl. částka rozpočet
 
1. Nadace UPZ činnost Dětského divadelního studia 90.000,- Kč 457.000
2. ZUŠ Na Popelce činnost symfonic orchestru ZUŠ 50.000,- Kč 184.600
       
CELKEM   140.000,- Kč