Dlouhodobá zápůjčka Prachnerovy stély Galerii hl.m. Prahy – důvodová zpráva

Prachnerova stéla byla s dalšími veřejnými plastikami svěřena
usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 2O/46 z 29. 6. 2000
a vyhláškou č. 28/2000 Sb. hl. m. Prahy Městské části Praha 5.
Stéla byla značně poničena vandaly, proto byla z původního místa
v areálu usedlosti Cibulka přemístěna do skladu MČ Praha 5. Galerie
hl. m. Prahy nabízí zrestaurování plastiky na své náklady v případě
dlouhodobé zápůjčky stély.