Desátý ročník Noci kostelů se blíží

V pátek 24. května 2019 se veřejnosti opět otevřou kostely, věže, sakristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či rajské zahrady, které bývají v průběhu roku mnohdy nepřístupné. Během večerních a nočních hodin budou mít zájemci možnost bližšího seznámení s křesťanstvím i prostřednictvím hudby, umění, které jim v rámci 10. ročníku Noci kostelů nabídnou v pestrém kulturně-duchovní programu tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností, kteří akci organizují. 

Jen v Praze a Středočeském kraji se otevřou téměř tři stovky kostelů. Můžete se těšit na koncerty, komentované prohlídky, workshopy. Někde budete moci nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. Tímto způsobem pak zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Smyslem je oslovit a nabízet, v každém případě bez vnucování.

Více informací k akci najdete na www.nockostelu.cz

Tiskoviny ke stažení jsou dispozici zde.

 

Program Noci kostelů 2019 v Praze 5

  • Kostel sv. Filipa a Jakuba (Hlubočepy)

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Program:
18:00 – 18:40 Mše sv.
19:00 – 23:00 Bloky programu připravované místní mládeží – začátek každou celou hodinu (poslední od 22 hod.)
Komentovaná prohlídka kostela, prezentace modelu budoucího barrandovského kostela, prohlídka liturgických předmětů a rouch v sakristii, prohlídka varhan, možnost ztišení, překvapení; průběžně program pro děti

Kontaktní osoba pro Noc kostelůRadka Habánová

Doprava: bus 120 – zastávka Zlíchov, tram 4, 5, 12, 20 – zastávka Zlíchov

http://www.centrumbarrandov.cz

  • Kostel sv. Vavřince (Jinonice)

Program:
17:50 – 18:15 Škola zvoníka od sv. Vavřince (můžete si zkusit rozhoupat půltunový zvon Vavřinec)

Kostel sv. Vavřince

18:00 – 19:00 Hudební ochutnávky z renesance a baroka (koncert žáků ZUŠ Modřany)
19:00 – 19:55 Prohlídka s komentářem (přátelské posezení na kůru kostela u kávy a moučníku a zamyšlení nad tím,jaké kvality vnáší křesťanství do našich životů)
21:00 – 21:30 Výklad o historii kostela
v 19.00, 21.00, 22.00 krátký výklad o historii kostela a prohlídka zvonice
22:00 – 22:30 Výklad o historii kostela
v 19.00, 21.00, 22.00 krátký výklad o historii kostela a prohlídka zvonice

Celovečerní program: Kostel se zvonicí bude otevřen k volné prohlídce a k modlitbě  na požádání výklad o historii kostela.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Fuchsová

Bezbariérový přístup.

Doprava: metro B – stanice Nové Butovice, bus 149 – zastávka Sídliště Jinonice (na znamení), bus 137 – zastávka Butovická (na znamení)

http://www.centrumbarrandov.cz

Upozornění pro seniory: kostel je poměrně daleko od MHD, do kopce

 

  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie (Klamovka – Košíře)

Program:

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

dosud nebyl zadán, obraťte se, prosím, na kontaktní osobu kostela

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Klindera

Doprava: bus 167, 176, 191 – zastávka Klamovka, tram 4, 9, 10, 16, 58, 59 – zastávka Klamovka

http://www.kosirska.farnost.cz/

 

  • Kostel sv. Jana Nepomuckého (Košíře)

Program:

Kostel sv. Jana Nepomuckého

dosud nebyl zadán, obraťte se, prosím, na kontaktní osobu kostela

Kontaktní osoba pro Noc kostelůZdeněk Klindera

Doprava: bus 167 – zastávka Kavalírka, tram 4, 9, 10, 16, 58, 59 – zastávka Kavalírka

http://www.kosirska.farnost.cz/

 

  • Chrám sv. Michala (zahrada Kinských)

Program:

Chrám sv. Michala

18:00 – 18:15 Uvítání návštěvníků
18:15 – 19:30 Ukázka techniky ikonopisectví
18:30 – 19:15 Komentovaná prohlídka kostela a ikon
19:00 – 20:15 Večerní bohoslužba se zpěvem
(v rumunštině a v češtině)
19:45 – 20:45 Komentovaná prohlídka kostela a ikon
20:15 – 21:00 Čas na tišenou modlitbu a občerstvení
v rumunštině
21:00 – 21:00 Závěr programu

Kontaktní osoba pro Noc kostelůAndrei-Ioan Danciu

Doprava: Kostel najdete nejlépe při cestě od Švandova divadla, kde staví tramvaje 9 nebo 12 a pak je nutno vyjít ke kostelu svatého Michala zahradou Kinských. Sejít lze i od kolejí Strahov.

http://www.parohiapraga.eu

  • Kostel ČCE

Program:

Kostel ČCE

17:30 – 17:30 Otevření kostela
18:00 – 19:00 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů
19:00 – 20:00 Promítání animovaných filmů a pohádek
Studio Animation People
21:00 – 22:00 Koncert skupiny Picha

Celovečerní program:

Romka Zgurunu: Instance site-specific
Výstava výtvarných děl

Kontaktní osoba pro Noc kostelůJan Rybář

Doprava: bus 137 – stanice Santoška, (první zastávka od stanice metra B Anděl – výstup směrem Na Knížecí)

http://smichov.evangnet.cz

 

  • Kostel Nejsvětější Trojice (Smíchov)

Program:

dosud nebyl zadán, obraťte se, prosím, na kontaktní osobu kostela

Kostel Nejsvětější Trojice

Kontaktní osoba pro Noc kostelůZdeněk Klindera

Doprava: tram 4, 9, 10, 16, 58, 59 – zastávka Bertramka

http://www.kosirska.farnost.cz/

 

  • Kostel sv. Gabriela (Smíchov)

Program:

19:30 – 23:30 Nadčasový apel Beuronské umělecké školy. Významné poklady beuronského umění ve sv. Gabrielu jsou svědky výjimečného uměleckého vzepětí. Správce Česká pošta nabízí světově ojedinělou kulturní památku již několik let k prodeji.
19:30 – 20:00 Otevřený kostel

Kostel sv. Gabriela

20:00 – 21:30 Uvítání a komentovaná prohlídka (Monica Bubna-Litic)
21:30 – 22:00 Gregoriánský chorál ke ztišení a meditaci

Kontaktní osoba pro Noc kostelůMonica Bubna-Litic

Doprava: bus 176 – zastávka Holečkova (cca 100 m zpět)

Pěšky zahradou Kinských k hlavnímu vchodu letohrádku, kolem letohrádku těsně zleva a po schodech průchodem dolů do Holečkovy ulice, poté cca 250 metrů nahoru.

http://www.farnostsmichov.cz, www.malakim.cz

 

  • Kostel sv. Václava (Smíchov)

Kostel sv. Václava

Program:

17:30 – 18:20 Mše svatá
19:00 – 20:00 Koncert ZUŠ Štefánikova, Praha 5
20:30 – 21:30 Komentovaná prohlídka kostela
22:00 – 22:45 Pozdní nešpory
22:50 – 23:50 Komentovaná prohlídka kostela
23:55 – 00:05 Modlitba – uzavření kostela

Kontaktní osoba pro Noc kostelůPetr Chvátal

Doprava: metro B – stanice Anděl, bus 123, 167, 191, 901904908 – zastávka Anděl, tram 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 20,21, 949899 – zastávka Anděl

Bezbariérový přístup.

http://www.farnostsmichov.cz

 

  • Modlitebna sboru Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov

Kdo měl někdy cestu Peroutkovou ulicí, jistě si všiml ne zcela obvyklé stavby v blízkosti zastávky autobusu č. 137 Urbanova. Je jím modlitebna, tedy kostel, sboru Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov.

Pokud se zajímáte o moderní architekturu, jste srdečně zváni k návštěvě, prohlídce s výkladem a projekci krátkého dokumentu o vzniku stavby v rámci Noci kostelů v pátek 24. 5., po dohodě i kdykoliv jindy.

Další informace a pozvánky  jsou uvedeny na http://www.casdsmichov.cz.